Yrityskylä Keski-Suomi

Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus. Yrityskylän kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnatut oppimiskokonaisuudet muodostavat työelämän, talouden ja yhteiskunnan teemoja käsittelevän oppimispolun. Näiden teemojen ohella Yrityskylä kannustaa nuoria yritteliäisyyteen.

Yrityskylän tavoitteena on, että jokaisella suomalaisella olisi rohkeutta ja intoa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Yrityskylä toimii valtakunnallisesti yhdeksällä alueella Suomessa ja tavoittaa lähes 80 000 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista lukuvuodessa. Yrityskylä kehittää tutkitusti nuorten talousosaamista.

Yrityskylä Alakoulu – koululaisten oma yhteiskunta

MTK Keski-Suomi ja Jukolan Juusto tukevat Yrityskylä Alakoulun toimintaa Keski-Suomen alueella. Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan ja saa palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö ilmentää alueen todellisia työpaikkoja ja elinkeinoelämää. Yrityskylä Keski-Suomi tavoittaa lukuvuosittain 3 000 kuudesluokkalaista opettajineen.

MTK Keski-Suomi ja Jukolan Juusto tuovat Yrityskylässä maatilan ja juustolan moninaiset työtehtävät tutuksi kuudesluokkalaisille. Maatila on maitotila, joka edustaa oppimisympäristössä alkutuotantoa ja kuvaa oppilaille pellolta pöytään ruokaketjua. Maatila tuo esille maatalouden useat tulovirrat perinteisen alkutuotannon lisäksi. Maatilalla hyödynnetään mm. Yrityskylässä syntyvää biojätettä osana tilan sähköntuotantoa. Lisäksi maatila toimii muiden yritysten työntekijöiden virkistyspaikkana. Maitotilalla panostetaan vahvasti eläinten hyvinvointiin.

MTK Keski-Suomen ja Jukolan Juuston ansiosta Yrityskylä Alakoulussa pääsee tutustumaan alkutuotantoon ja tuotteen jatkojalostukseen!

Yrityskylä tarjoaa kunnille ja kouluille laadukkaan ja oppimisen iloa tulvivan, opetussuunnitelmaa toteuttavan oppimiskokonaisuuden. Toiminnan takana on Talous ja Nuoret TAT ry.