​​​​​​

Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hanke

Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hankkeessa nostetaan esille keskisuomalaisten viljelijöiden ilmastonmuutokseen varautumisen keinoja mm. webinaarien, podcastien ja case-esimerkkien avulla.

Tavoitteena on nostaa esille ne keskeisimmät menetelmät, jolla maanviljelyssä voidaan sitoa hiiltä ja estää hiilen vapautumista sekä heijastetaan laajaa tutkimusaineistoa Keski-Suomeen sopivaksi. Hankkeella nostetaan jo olemassa olevien menetelmien merkitystä ja viljelijöiden olemassa olevaa osaamista esille. Lisäksi tuodaan esille uusia menetelmiä tai ratkaisuja, joilla voidaan varautua ja sopeutua väistämättömiin muutoksiin. Hankkeessa myös ohjataan hiilitase- ja hiilivirtalaskurien käyttöön maatiloilla. Viljelijät saavat laskurien avulla tietoa siitä, mikä vaikuttaa hiilijalanjälkeen tilalla ja millaisilla toimilla tuloksia voi muuttaa parempaan suuntaan.

Viljelijöille luodaan myös mahdollisuus verkostoitua aiheeseen liittyen ja jakaa keskenään tuntemuksia ja kokemuksia. Lopuksi hankkeessa kootaan julkaisu keskisuomalaisen maanviljelyn ilmastonmuutokseen varautumisen vahvuuksista ja tarpeista.

Hanketta toteuttaa ProAgria Keski-Suomi ry/Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus. Hankkeen osatoteuttajana tuensiirrolla toimii MTK Keski-Suomi. Hankkeen toiminta-aika syksyllä 2023 saadun jatkoajan kanssa on 1.8.2021-30.11.2024 . Hanke on EU -osarahoitteinen maaseuturahaston hanke.


Hiilensidontaa monimuotoisilla laitumilla -pellonpiennarpäivä ma 10.6.2024

Lue lisää ja ilmoittaudu 


Tilaa hankkeen uutiskirje sähköpostiisi!

Tilauksen voit tehdä lähettämällä sähköpostia Anniinalle (anniina.lahtinen ät mtk.fi)!  Kirjeitä tulee enintään kerran kuukaudessa. Uutiskirjeessä tiedotetaan hankkeen tapahtumista ja aiheeseen liittyvistä asioista.


Some-tilit

 

 


Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hankkeella on sivut myös


Viljelijäkysely

Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hankkeessa on tehty syksyllä 2021 keskisuomalaisille viljelijöille kysely, jonka tarkoituksena on tiedottaa hankkeesta ja auttaa suuntaamaan toimintaa vastaamaan alueen viljelijöiden tarpeita ja toiveita.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme vastauksia mukavasti. 

Tästä linkistä pääset lukemaan kyselyn tuloksista.


 

Yhteystiedot

Anniina Lahtinen

hankeasiantuntija, emolehmätuottaja

050 473 9112

anniina.lahtinen@mtk.fi

 

Marjaana Hassani 

projektipäällikkö, maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija

043 824 9641

marjaana.hassani@maajakotitalousnaiset.fi

 

Hanna-Maria Laukkanen

hankeasiantuntija, kasvintuotannon asiantuntija

043 826 9715

hanna-maria.laukkanen@proagria.fi