Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hanke

 

Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hankkeessa nostetaan esille keskisuomalaisten viljelijöiden ilmastonmuutokseen varautumisen keinoja mm. webinaarien, podcastien ja case-esimerkkien avulla.

Tavoitteena on nostaa esille ne keskeisimmät menetelmät, joilla maanviljelyssä voidaan sitoa hiiltä ja estää hiilen vapautumista sekä heijastaa laajaa tutkimusaineistoa Keski-Suomeen sopivaksi. Hankkeella nostetaan jo olemassa olevien menetelmien merkitystä ja viljelijöiden olemassa olevaa osaamista esille. Lisäksi tuodaan esille uusia menetelmiä tai ratkaisuja, joilla voidaan varautua ja sopeutua väistämättömiin muutoksiin.

Hankkeessa myös ohjataan hiilitase- ja hiilivirtalaskurien käyttöön maatiloilla. Viljelijät saavat laskurien avulla tietoa siitä, mikä vaikuttaa hiilijalanjälkeen tilalla ja millaisilla toimilla tuloksia voi muuttaa parempaan suuntaan. Viljelijöille luodaan myös mahdollisuus verkostoitua aiheeseen liittyen ja jakaa keskenään tuntemuksia ja kokemuksia. Lopuksi hankkeessa kootaan julkaisu keskisuomalaisen maanviljelyn ilmastonmuutokseen varautumisen vahvuuksista ja tarpeista.

Hanketta toteuttaa ProAgria Keski-Suomi ry / Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus. Hankkeen osatoteuttajana tuensiirrolla toimii MTK Keski-Suomi. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2021-31.1.2024. Hanke on EU -osarahoitteinen maaseuturahaston hanke.

 


Vastaa kyselyyn!

Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hankkeessa on tehty viljelijöille kysely, jonka tarkoituksena on tiedottaa hankkeesta ja auttaa suuntaamaan hankkeen toimintaa vastaamaan alueen viljelijöiden tarpeita.

Käy vastaamassa kyselyyn klikkaamalla tästä! Tiistaina 7.12.2021 arvotaan kyselyyn vastanneiden kesken kahden hengen kylpylävuorokausi Peurunkaan ja kaksi hankkeen aiheeseen liittyvää kirjaa, Uudistuva kasvintuotanto ja Ilmastoviisas maatilayritys.  

 


Some-tilit


Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hankkeella on sivut myös

 

 

 

Yhteystiedot

Anniina Lahtinen

hankeasiantuntija, emolehmätuottaja

050 4739112

anniina.lahtinen@mtk.fi

Paula Salonen

projektipäällikkö, maiseman ja luonnonhoidon asiantuntija

043 824 9641

paula.salonen@maajakotitalousnaiset.fi

Jaana Jukkala

hankeasiantuntija, kasvintuotannon asiantuntija

043 826 9715

jaana.jukkala@proagria.fi