Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hanke

Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hankkeessa nostetaan esille keskisuomalaisten viljelijöiden ilmastonmuutokseen varautumisen keinoja mm. webinaarien, podcastien ja case-esimerkkien avulla.

Tavoitteena on nostaa esille ne keskeisimmät menetelmät, joilla maanviljelyssä voidaan sitoa hiiltä ja estää hiilen vapautumista sekä heijastaa laajaa tutkimusaineistoa Keski-Suomeen sopivaksi. Hankkeella nostetaan jo olemassa olevien menetelmien merkitystä ja viljelijöiden olemassa olevaa osaamista esille. Lisäksi tuodaan esille uusia menetelmiä tai ratkaisuja, joilla voidaan varautua ja sopeutua väistämättömiin muutoksiin.

Hankkeessa myös ohjataan hiilitase- ja hiilivirtalaskurien käyttöön maatiloilla. Viljelijät saavat laskurien avulla tietoa siitä, mikä vaikuttaa hiilijalanjälkeen tilalla ja millaisilla toimilla tuloksia voi muuttaa parempaan suuntaan. Viljelijöille luodaan myös mahdollisuus verkostoitua aiheeseen liittyen ja jakaa keskenään tuntemuksia ja kokemuksia. Lopuksi hankkeessa kootaan julkaisu keskisuomalaisen maanviljelyn ilmastonmuutokseen varautumisen vahvuuksista ja tarpeista.

Hanketta toteuttaa ProAgria Keski-Suomi ry / Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus. Hankkeen osatoteuttajana tuensiirrolla toimii MTK Keski-Suomi. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2021-31.1.2024. Hanke on EU -osarahoitteinen maaseuturahaston hanke.


Hiililaskenta Maataloudessa -webinaari 1.11.2022 

Katso tallenne YouTubesta ProAgrian kanavalta.


IlmastoVILJELIJÄ -podcastit

 

Hanke julkaisee omaa podcast-sarjaa nimeltään IlmastoVILJELIJÄ. Tästä voit kuunnella tähän mennessä julkaistut jaksot. Ne on löydettävissä myös ProAgrian sivuilla, Google-podcasteissa ja Spotifyssä. 

 

Jakso 1. Monimuotoisuutta ja hiiliviljelyä laidunnuksella

Miten laidunnuksella voidaan tukea luonnon monimuotoisuutta? Mitä tarkoittaa tilannetajuinen laidunnus? Entä miten laidunnuksella vaikutetaan hiilensidontaan? Jaana Jukkalan vieraina Uuraisilla karjatilaa pitävä Anniina Lahtinen ja Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaisissa työskentelevä maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Paula Salonen. Äänitys on tehty maaliskuussa 2022. 

 

Jakso 2. Pölyttäjät maataloudessa 

Pölyttäjien kantojen heikentymistä on dokumentoitu ympäri maailmaa. Pölyttävät hyönteiset ovat välttämättömiä sekä maataloustuotannolle että luonnon ekosysteemien toiminnalle. Miten viljelyssä voidaan ottaa pölyttäjät huomioon? Jaana Jukkalan vieraina mehiläistarhaaja Ari Seppälä Komppa-Seppälän luomutilalta Jyväskylän Korpilahdelta ja Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten kotitarveviljelyn kehittämishankkeen hankevetäjä Riitta Peräinen. Jakso on äänitetty huhtikuussa 2022.

 

Jakso 3. Öljyhampun mahdollisuudet  

Tässä jaksossa keskustellaan öljyhampusta, sen monista mahdollisuuksista ravinto- ja kuitukasvina sekä hiilensitojana ja siitä millaista öljyhampun viljely on Keski-Suomessa. Jaana Jukkalan vieraina ovat Jyväs-Hampun yrittäjä Mikko Ilmoniemi Jyväskylän Oravasaaresta ja viljelijä Tuomo Häkkinen Laukaasta. Jakso on äänitetty toukokuussa 2022. 

 

Jakso 4. Ilmastonmuutoksen vaikutus metsätalouteen

Ilmastonmuutos vaikuttaa metsätalouteen ja vaatii varautumista ja riskienhallintaa. Miten tämä näkyy maa- ja metsätalousyrittäjien arjessa ja miten metsätalous pystyy muutoksiin varautumaan? Paula Salosen vieraina ovat maa- ja metsätalouden harjoittaja Kalle Hankamäki Jämsän Koskenpäältä ja Metsäkeskuksen metsänhoidon asiantuntija Juha Tuononen. Jakso on äänitetty toukokuussa 2022.

 

Jakso 5. Droonit maataloudessa

Tässä jaksossa keskustelemme siitä, millaisia mahdollisuuksia droonit voisivat tuoda maanviljelijälle ja voivatko ne kenties olla apuna ilmastonmuutokseen varautumisessa. Anniina Lahtisen vieraina aiheesta keskustelevat vanhempi tutkija Gilbert Ludwig Jyväskylän ammattikorkeakoulun älymaatalouden soveltavasta tutkimusryhmästä ja Veli-Matti Lähteenmäki yrityksestä Silvadrones oy:stä. Jakso on toteutettu yhteistyössä JAMK Biotalousinstituutin Älymaatalous -tiimin ja Digipelto-hankkeen kanssa. Jakso on äänitetty kesäkuussa 2022.

 

Jakso 6. Pellon kasvukunnon parantaminen

Pellon hyvä kasvukunto on maanviljelyn perusta, joka auttaa viljelijää saamaan hyviä satoja, varautumaan vaihteleviin sääolosuhteisiin ja pitämään ympäristöstä hyvää huolta. Tässä jaksossa kasvukunnon parantamisesta keskustelevat nurmen ja maidontuotannon asiantuntija Juhani Peltola ProAgria Keski-Suomesta ja maanviljelijä Aki Patama Saarijärveltä. Haastattelijana toimii Anniina Lahtinen. Jakso on äänitetty joulukuun alussa 2022.

 

Jakso 7. Monimuotoiset kosteikot

Maatalouden monimuotoisilla kosteikoilla voidaan vaikuttaa pellon vesitalouteen sekä samalla lisätä luonnon monimuotoisuutta maatalousympäristössä. Kosteikkojen perustamiseen voi saada myös ei-tuotannollista investointitukea maaseuturahastosta. Tässä jaksossa vieraina ovat maanviljelijä ja kosteikkohankkeen toteuttaja Juho Vaissi Keuruulta ja Keski-Suomen vesi- ja ympäristöyhdistyksen toiminnanjohtaja Tuomo Laitinen. Jakso on toteutettu yhteistyössä KEURUS-hankkeen kanssa. Jakso on äänitetty joulukuussa 2022.

 


 

Rikat, taudit ja tuholaiset, ilmastonmuutoksesta aiheutuvat kasvinsuojeluriskit peltokasveille -webinaari 

Ilmastonmuutoksella on monia vaikutuksia kasvintuhoojien ja rikkakasvien menestymiseen Suomessa. Muuttuva ilmasto voi tuoda mukanaan uusia kasvilajeja ja aiemmin tuntemattomia tuholaisia. Mihin peltokasvien kasvinsuojeluriskien hillintä perustuu tulevaisuudessa?

Webinaari pidettiin 11.3.2022. Tallenne on katsottavissa YouTubessa ProAgrian kanavalla, Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -soittolistalla. 

Webinaarin ohjelma:

  • Alkusanat, Jaana Jukkala, ProAgria Keski-Suomi
  • Kasvinjalostus varautuu ilmastonmuutokseen, Merja Veteläinen, Boreal
  • Lisääntyvätkö peltokasvien kasvintuhoojariskit ilmaston muuttuessa, Erja Huusela, Luonnonvarakeskus

 

 

 

 


Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -webinaari!

Ensimmäinen oma webinaarimme pidettiin pe 21.1.2022! Saat linkin webinaarin tallenteeseen laittamalla sähköpostia Anniinalle: anniina.lahtinen ät mtk.fi.

Webinaarin ohjelma:

  • Hankkeen alkusanat
  • Kyselytulosten esitys
  • Viljelijöiden ilmastonäkemykset, Jaana Sorvali, Luke
  • Miksi ja miten varaudun ilmastonmuutokseen? Airi Kulmala, MTK
  • Maaperän eliöstön monimuotoisuus ja sen merkitys maan kasvukunnolle, Jari Haimi, Jyväskylän yliopisto
  • Niemelän tilan kokemuksia uudistavasta viljelystä, Pia Niemeläinen, Niemelän lammastila
  • Hankeviestintä sosiaalisessa mediassa ja loppusanat

 

Webinaarista on tehty lyhyitä video-otteita:

Airi Kulmala, MTK: Mitä kannattaa viljellä ja missä?

Jari Haimi, Jyväskylän Yliopisto: Viljelijän keinot turvata maaperän eliöille hyvät kasvuolosuhteet

Jaana Sorvali, Luke: Miksi viljelijöiden ilmastonäkemyksiä tutkitaan?

Pia Niemeläinen, Niemelän lammastila: Viljelijän kokemuksia tilannetajuisesta laiduntamisesta

 


Tilaa hankkeen uutiskirje sähköpostiisi!

Tilauksen voit tehdä lähettämällä sähköpostia Anniinalle (anniina.lahtinen ät mtk.fi)!  Kirjeitä tulee enintään kerran kuukaudessa. Uutiskirjeessä tiedotetaan hankkeen tapahtumista ja aiheeseen liittyvistä asioista.

 


Viljelijäkysely

Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hankkeessa on tehty syksyllä 2021 keskisuomalaisille viljelijöille kysely, jonka tarkoituksena on tiedottaa hankkeesta ja auttaa suuntaamaan toimintaa vastaamaan alueen viljelijöiden tarpeita ja toiveita.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme vastauksia mukavasti. 

Tästä linkistä pääset lukemaan kyselyn tuloksista.

 


Some-tilit

 


Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hankkeella on sivut myös


Hankkeen blogikirjoitukset 

löytyvät ProAgrian Ilmasto muutoksessa -blogista. Alla myös suorat linkit teksteihin.