Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hanke

Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hankkeessa nostetaan esille keskisuomalaisten viljelijöiden ilmastonmuutokseen varautumisen keinoja mm. webinaarien, podcastien ja case-esimerkkien avulla.

Tavoitteena on nostaa esille ne keskeisimmät menetelmät, joilla maanviljelyssä voidaan sitoa hiiltä ja estää hiilen vapautumista sekä heijastaa laajaa tutkimusaineistoa Keski-Suomeen sopivaksi. Hankkeella nostetaan jo olemassa olevien menetelmien merkitystä ja viljelijöiden olemassa olevaa osaamista esille. Lisäksi tuodaan esille uusia menetelmiä tai ratkaisuja, joilla voidaan varautua ja sopeutua väistämättömiin muutoksiin.

Hankkeessa myös ohjataan hiilitase- ja hiilivirtalaskurien käyttöön maatiloilla. Viljelijät saavat laskurien avulla tietoa siitä, mikä vaikuttaa hiilijalanjälkeen tilalla ja millaisilla toimilla tuloksia voi muuttaa parempaan suuntaan. Viljelijöille luodaan myös mahdollisuus verkostoitua aiheeseen liittyen ja jakaa keskenään tuntemuksia ja kokemuksia. Lopuksi hankkeessa kootaan julkaisu keskisuomalaisen maanviljelyn ilmastonmuutokseen varautumisen vahvuuksista ja tarpeista.

Hanketta toteuttaa ProAgria Keski-Suomi ry / Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus. Hankkeen osatoteuttajana tuensiirrolla toimii MTK Keski-Suomi. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2021-31.1.2024. Hanke on EU -osarahoitteinen maaseuturahaston hanke.

 


Rikat, taudit ja tuholaiset, ilmastonmuutoksesta aiheutuvat kasvinsuojeluriskit peltokasveille -webinaari 

Ilmastonmuutoksella on monia vaikutuksia kasvintuhoojien ja rikkakasvien menestymiseen Suomessa. Muuttuva ilmasto voi tuoda mukanaan uusia kasvilajeja ja aiemmin tuntemattomia tuholaisia. Mihin peltokasvien kasvinsuojeluriskien hillintä perustuu tulevaisuudessa?

Webinaari pidettiin 11.3.2022. Tallenne on katsottavissa YouTubessa ProAgrian kanavalla, Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -soittolistalla. 

Webinaarin ohjelma:

  • Alkusanat, Jaana Jukkala, ProAgria Keski-Suomi
  • Kasvinjalostus varautuu ilmastonmuutokseen, Merja Veteläinen, Boreal
  • Lisääntyvätkö peltokasvien kasvintuhoojariskit ilmaston muuttuessa, Erja Huusela, Luonnonvarakeskus

 

 

 

 


Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -webinaari!

Ensimmäinen oma webinaarimme pidettiin pe 21.1.2022! Saat linkin webinaarin tallenteeseen laittamalla sähköpostia Anniinalle: anniina.lahtinen ät mtk.fi.

Webinaarin ohjelma:

  • Hankkeen alkusanat
  • Kyselytulosten esitys
  • Viljelijöiden ilmastonäkemykset, Jaana Sorvali, Luke
  • Miksi ja miten varaudun ilmastonmuutokseen? Airi Kulmala, MTK
  • Maaperän eliöstön monimuotoisuus ja sen merkitys maan kasvukunnolle, Jari Haimi, Jyväskylän yliopisto
  • Niemelän tilan kokemuksia uudistavasta viljelystä, Pia Niemeläinen, Niemelän lammastila
  • Hankeviestintä sosiaalisessa mediassa ja loppusanat

 

Webinaarista on tehty lyhyitä video-otteita:

Airi Kulmala, MTK: Mitä kannattaa viljellä ja missä?

Jari Haimi, Jyväskylän Yliopisto: Viljelijän keinot turvata maaperän eliöille hyvät kasvuolosuhteet

Jaana Sorvali, Luke: Miksi viljelijöiden ilmastonäkemyksiä tutkitaan?

Pia Niemeläinen, Niemelän lammastila: Viljelijän kokemuksia tilannetajuisesta laiduntamisesta

 


Tilaa hankkeen uutiskirje sähköpostiisi!

Tilauksen voit tehdä lähettämällä sähköpostia Anniinalle (anniina.lahtinen ät mtk.fi)!  Kirjeitä tulee enintään kerran kuukaudessa. Uutiskirjeessä tiedotetaan hankkeen tapahtumista ja aiheeseen liittyvistä asioista.

 


Viljelijäkysely

Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hankkeessa on tehty syksyllä 2021 keskisuomalaisille viljelijöille kysely, jonka tarkoituksena on tiedottaa hankkeesta ja auttaa suuntaamaan toimintaa vastaamaan alueen viljelijöiden tarpeita ja toiveita.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme vastauksia mukavasti. 

Tästä linkistä pääset lukemaan kyselyn tuloksista.

 


Some-tilit

 


Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä -hankkeella on sivut myös


Hankkeen blogikirjoitukset 

löytyvät ProAgrian Ilmasto muutoksessa -blogista. Alla myös suorat linkit teksteihin.

Yhteystiedot

Anniina Lahtinen

hankeasiantuntija, emolehmätuottaja

050 4739112

anniina.lahtinen@mtk.fi

Paula Salonen

projektipäällikkö, maiseman ja luonnonhoidon asiantuntija

043 824 9641

paula.salonen@maajakotitalousnaiset.fi

Jaana Jukkala

hankeasiantuntija, kasvintuotannon asiantuntija

043 826 9715

jaana.jukkala@proagria.fi