null TEKRI-projekti tekee työtä maaseutuyrittäjien hyvinvoinnin eteen – hae mukaan

Ajankohtaista

TEKRI-projekti tekee työtä maaseutuyrittäjien hyvinvoinnin eteen – hae mukaan

17.6.2021

Hyvässä toimintavauhdissa olevassa Tukea maaseutuyrittäjien elämän kriisitilanteisiin –projektissa (TEKRI) tehdään työtä Keski-Suomen maaseutuyrittäjien hyvinvoinnin eteen. Projektissa toteutetaan kolmenlaisia toimenpiteitä. Siinä luodaan mentorointimalli, jossa hyviä käytäntöjä, kokemusta ja osaamista siirretään henkilöltä toiselle. Projektissa myös kehitetään kriisitilanteiden toimintamallia yrityksissä yrityskäyntien avulla sekä vahvistetaan maaseutuyrittäjyyden ammatillisuutta ja ammattimaisuutta työnohjauksellisella ryhmäkonsultaatiolla. Lue lisää alta ja hae mukaan! 

 

TEKRI-projekti etsii mentoroitavia (aktoreita) syys-lokakuussa 2021 alkaviin mentorisuhteisiin.  

Etsimme maaseudun mikro- ja maatilayrittäjiä, jotka toivovat mentoroinnin avulla kehittävänsä omaa osaamista ja asiantuntijuuttaan. Voit ilmoittautua 13.9.2021 mennessä tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/2E03B549457115D0

Mentorointi on hyvien käytäntöjen, kokemusten, osaamisen ja ns. hiljaisen tiedon siirtämistä henkilöltä toiselle. Kokenut maaseutuyrittäjä (mentori) auttaa esimerkiksi aloittavia tai muutosvaiheissa olevia maaseudun mikro- ja maatilayrittäjiä (aktori) kehittämään tämän osaamista, kokemusta ja näkemystä. Mentorointi on tavoitteellinen vuorovaikutussuhde, jota leimaa avoimuus, luottamus ja sitoutuneisuus. 
Mentori ja aktori tapaavat yhdessä sopimansa aikataulun mukaisesti noin kerran kuukaudessa. 

Tukea maaseutuyrittäjien elämän kriisitilanteisiin -projektin ensimmäinen mentorien valmennus päättyi kesäkuussa 2021. Tässä osallistujien palautteita siitä, mitä sai mukaan valmennuksesta: - Ymmärrystä ja kuuntelemisen tärkeyttä, - Työkaluja mentorointiin, - Ideoita keskusteluihin, - Omiin juttuihin ratkaisuehdotuksia, - Uusia ajatuskulmia, - Paljon rohkeutta kohdata toinen ihminen, - Työkaluja ongelmien ratkaisuun, - Oivalsin miten tärkeää on kuunteleminen. 

 

Etsitään kokeneita yrittäjiä mentorivalmennukseen.
Uusi mentorointivalmennus alkaa 6.10.2021.  Kokenut yrittäjä - tule mentoriksi.
Mentorointimallissa kokenut mikro- tai maatilayrittäjä (mentori) auttaa esimerkiksi muutosvaiheessa olevaa tai aloittelevaa maaseutuyrittäjää (aktori) kehittämään tämän yritystoimintaa ja kokonaiskuntoisuutta. Mentoreille järjestetään valmennus ja työnohjaus. Valmennus aloitetaan alkusyksystä 2021 ja siihen sisältyy neljä (4) x 5 x 45 min valmennustapaamista. Tarkempi aikataulu räätälöidään osallistujien kanssa yhdessä. Mentorivalmennuksen alkamisajankohdaksi on suunniteltu ke 6.10.2021. 

 

Etsimme osallistujia ryhmämuotoisiin työnohjauksellisiin ryhmäkonsultaatioihin maaseudun mikro- ja maatilayrittäjille.  
Projektissa luodaan kuuden konsultaatiokerran prosessi, jossa vahvistetaan maaseutuyrittäjyyden ammatillisuutta ja ammattimaisuutta työnohjauksellisella konsultaatiolla. Ryhmäkonsultaatiot sisältävät työnohjausta, elämäntapaohjausta sekä sparrausta työhön ja yrittäjyyteen liittyvien kysymysten ja kuormittavien tilanteiden tarkastelua. Ohjaajina työnohjaajapätevyyden omaavat projektityöntekijät. Toiminta alkaa, kun osallistujia on 4-6 yrittäjää. 

 

Yrityskäynnit ‐toimintamalli kriisitilanteisiin. 
Yrityskäynneillä keskitytään kriisitilanteiden varhaiseen tunnistamiseen sekä tuen saamiseen eri vaiheissa oleviin kriisitilanteisiin. Pilotoimme ja mallinnamme nopean vasteen ja matalan kynnyksen toimintaa kriisitilanteisiin. Tässä toimintamallissa keskitytään kriisitilanteiden varhaiseen tunnistamiseen ja tukeen eskaloituneisiin kriisitilanteisiin sekä pitkittyneisiin kriiseihin ja hyvinvointia vahingoittaviin toimintatapoihin. Voimme tehdä 3-4 käyntiä asiakkaan luokse.  

 

Sekä mentorivalmennukseen että työnohjauksellisiin ryhmäkonsultaatioihin voi ilmoittautua tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/07E7FBDC4DADBE81

TEKRI-projektin asiantuntijat vastaavat kaikkiin kysymyksiisi. Ota rohkeasti yhteyttä projektipäällikkö Hannu Piispaseen tai hanketyöntekijä Asta Suomeen, niin keskustellaan yhdessä lisää yhteistyön mahdollisuuksista. 

Hannu Piispanen p. 040 183 2682 ja Asta Suomi p. 040 041 6481 

TEKRI-projektin kotisivut: www.jamk.fi/TEKRI

Kuva: Janne Löytöjärvi