Takaisin PANKKIEN TOIMINTA UHKAA HUOLTOVARMUUTTA

Tiedote

PANKKIEN TOIMINTA UHKAA HUOLTOVARMUUTTA

13.06.2024

MTK Itä- ja Keski-Suomen liitot

Jäsenkysely kertoo tylyjä kokemuksia pankkien asiantuntemuksesta:

MTK Itä- ja Keski-Suomen liitot kysyivät toukokuussa jäseniltään kokemuksia asioinnista pankkien kanssa ja jo ensimmäisen viikon vastaukset kertovat, että maataloustuottaja on pankkien kanssa hätää kärsimässä. Viikon aikana vastanneista 200 tuottajasta yli 70 prosenttia oli sitä mieltä, että pankeilla ei ole ymmärrystä ja asiantuntemusta toimialasta ja se heijastuu niin rahoituspäätöksiin kuin muuhun asiointiin pankin kanssa.

”Pankit tekee tällä hetkellä aluepolitiikkaa, mm. rahoituksen saaminen talon hankintaan haja-asutusalueella on mahdotonta. Tämä näivettää alueen asuttuna pitämistä.” – Yksi kyselyyn vastaajista

Liittojen toiminnanjohtajien mukaan heille on tullut jatkuvasti yhteydenottoja haasteista rahoittajan kanssa, mutta arkitodellisuus on todella karu.

"Jos asenne tuottajaa kohtaan on pielessä ja jos asiantuntemus maatalouden erityispiirteistä on näin olematonta, on lupa kysyä, miten pankkisektori kantaa yhteiskuntavastuunsa huoltovarmuudesta?"

Yhtenä suurena ongelmana toiminnanjohtajat esiin kyselyn kuvaamat haasteet tilojen sukupolvenvaihdoksissa. Pankkien rahoituspäätösten pitkät käsittelyajat ovat tuskaa tavalliselle asuntovelalliselle, mutta sukupolvenvaihdoksissa vitkuttelu voi olla kohtalokasta. Nykynuoret eivät jaksa odottaa vuosien pituisiksi venyviä neuvotteluja ja tilan vakuusarvojen kanssa temppuilua - vaan pahimmassa tapauksessa tilakauppa jää kokonaan tekemättä ja nuori vaihtaa alaa tai maakuntaa.

"Kerran alasajettu tila on todennäköisesti menetetty lopullisesti. Tällaiseen suomalaisella yhteiskunnalla ei ole kertakaikkisesti varaa,".

MTK Itä- ja Keski-Suomen liitot toivovat pikaista parannusta. Kun sekä rahoittaja että luottoasiakas puhuvat samaa kieltä, yhteistyölle on mahdollisuuksia. Pankin henkilökunnan kouluttaminen on osa yhteistyön ketjua samoin kuin avoimuus keskusteluissa.

"Jokaisesta esimerkkitapauksesta on otettava opiksi ja meidän tehtävämme on viedä viestiä pankkien suuntaan ja autettava heitä ymmärtämään, miten elintärkeiden kysymysten äärellä olemme. Viemme kyselyssä esiin noussutta huolestuttavaa viestiä myös ministeriöön," toiminnanjohtajat lupaavat.

Uusien MEPpien pitäisi nostaa EKP liian tiukka finanssi politiikka uuden Komission työohjelmaan.

Maatilat lasketaan pankkien lainoituksessa samalle viivalle muiden yritysten kanssa, vaikka kyseessä on yksi kokonaisturvallisuuden kulmakivistä. Vaikka maatalouden yrityskoot ovat kasvaneet, ei se ole muuttanut lainojen takaisinmaksumahdollisuuksia samassa suhteessa. Maatiloilta on tähän saakka tullut vähän luottotappioita pankeille. Ei ole pankkienkaan etu laskea maatilojen valuaatiota pankkien itse alueelleen määräämillä arvoilla, koska ilman reaalivakuuksia ei pystytä tekemään investointeja eikä sukupolvenvaihdoksia. Keskusteluun on noussut myös muita rahoitusinstrumentteja, sillä pankkien tahtotila on käymässä selväksi.

Lisätietoja:

  • Lisätietoja:
  • Antti Waris MTK-Keski-Suomi
  • Jari Kauhanen MTK-Pohjois-Savo
  • Jari Rouvinen MTK-Pohjois-Karjala
  • Rauli Albert MTK-Etelä-Savo
    – (etunimi.sukunimi@mtk.fi)

Lähteet:

  • MTK Itä- ja Keski-Suomi, Rahoituskyselyn tulokset 5/2024​​​