null Mielipide: Kaivoslain uudistus ei saa jäädä pintaraapaisuksi

Lausunto

Mielipide: Kaivoslain uudistus ei saa jäädä pintaraapaisuksi

11.9.2020

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on 3.9.2020 annetulla päätöksellä hyväksynyt Joutsan, Kangasniemen ja Mikkelin alueelle kaivoslain mukaisen varauksen, joka on suuruudeltaan lähes 800 neliökilometriä. Kuulutus on nähtävillä kuntien ilmoitustauluilla valitusajan (30 pv) loppumiseen saakka.

Näin laajojen varausten takana on meneillään olevan kaivoslain uudistus ja siihen tulevat muutokset. Maanomistajien näkökulmasta kaivoslakia tuleekin uudistaa riittävän syvältä. Jo olemassa olevien elinkeinojen harjoittamisen edellytykset on turvattava ennen minkäänlaisten kaivostoimintaan liittyvien lupien myöntämistä.

Kaivoslaissa on huomioitava maakuntien ja kuntien strategiat ja kehittämisohjelmat. Näissä on paikallisesti ja laajalla yhteistyöllä sovittu ne toimenpiteet ja mm. elinkeinot, jotka nähdään alueen vahvuuksina. Nämä eivät voi olla kaivostoiminnalle alisteisia.

Lupaprosesseissa on laajennettava ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) menettelyä ja siinä tulee tehdä aluetaloudellisten ja yritystoiminnan vaikutusten arviointi. Mineraalit ovat uusiutumattomia, jolloin kaivosten peruuttamattomia vaikutuksia on voitava paremmin ennakoida ja tarvittaessa estää.

Kaivoslakiin tarvitaan muutos varauspäätösten osalta. Heti alkuvaiheessa on varauspäätösten ulkopuolelle rajattava mm. pohjavesialueet, luonnonsuojelualueet, Natura -alueet, direktiivilajien elinympäristöt, muinaismuistoalueet sekä alkuperäisväestöjen ja muiden elinkeinojen taloudellisia edellytyksiä heikentävä toiminta.

Edelleen kaivoslakiin ollaan jättämässä vanhentunutta pykälää: “Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, jos toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä.”

 

Tällainen jokamiehenoikeuden hyväksikäyttö ei kuulu kaivoslakiin. Mineraalien etsintä on ammattimaista toimintaa eikä sillä ole mitään yhteistä sienestämisen tai marjastamisen kanssa.

 

Kaivoslain uudistuksessa on kansanedustajilla näytön paikka. Haluavatko he lainsäätäjinä turvata alueen luonnon, asumisen ja elinkeinojen harjoittamisen edellytykset?

 

Elina Nummela

Toiminnanjohtajan sijainen

MTK Keski-Suomi

 

Vesa Kallio

Toiminnanjohtaja

MTK Etelä-Savo