Takaisin Maatalous Keski-Suomessa - toteutunut kehitys ja näkymät vuoteen 2022

Artikkeli – Artikkeli

Maatalous Keski-Suomessa - toteutunut kehitys ja näkymät vuoteen 2022

15.03.2018

Keski-Suomen maatalouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät vuoteen 2022 -tutkimus on tehty osana MTK-Keski-Suomi ry:n hallinnoimaa Toivo-tiedonvälitys -hanketta, jota rahoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksesta EU:n Maaseuturahaston tuella.

1. Maatalous Keski-Suomessa - toteutunut kehitys -raportissa kuntakohtaisten resurssi- ja taloudellisten tunnuslukujen avulla luodaan näkymä maataloustuotannon kehittymisestä Keski-Suomessa viime vuosilta.

Raportti_Toivo-datapankki kevat 2017_15052017


2. Maatilojen kehitysnäkymät Keski-Suomessa 2022 -tutkimuksen avulla analysoidaan Keski-Suomen maatilayrittämisen näkymiä vuoteen 2022 saakka.

Maatilojen kehitysnakymat 2022-Keski-Suomi