Takaisin Lausunto viimeisen lannoituspäivän siirrosta

Ajankohtaista

Lausunto viimeisen lannoituspäivän siirrosta

17.10.2023

Kymmenen MTK-liittoa: Viimeinen lannoituspäivä lokakuun lopusta tulee siirtää joulukuulle vuonna 2023


Kymmenen MTK-liittoa ovat lähettäneet kannanoton ympäristöministeriön johtoon sekä maa- ja metsätalousministeriön ja MTK-keskusliiton johtoon tiedoksi viimeisen lannoituspäivän siirtämiseksi. MTK-liitot esittävät, että on annettava mahdollisimman pian määräaikainen poikkeus valtioneuvoston asetukseen, jossa säädetään viimeisen lannoituspäivän siirtämisestä lokakuun lopulta joulukuulle vuonna 2023.

 

Peltojen tiivistymisen välttämiseksi, lannoitustyön helpottamiseksi ja maalaisjärkeen käyvien hyvän maatalouskäytännön mukaisten syyslannoituspäätösten tekemiseksi valtioneuvoston asetukseen tulee säätää poikkeus, jossa viimeinen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levityspäivä on 15.12.2023, mutta edelleen lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan (VnA 1250/2014 10 § 3 mom.) ja se olisi kiellettyä maaliskuun loppuun (VnA 1250/2014 10 § 2 mom.).

 

 

Maatalousyrittäjät ovat kohdanneet kasvukaudella 2023 vaikeita sääoloja. Loppukauden sateisuus on aiheuttanut ongelmia sadonkorjuuseen sekä syystöihin. Märkyys on heikentänyt peltojen kantavuutta ja peltojen tiivistymisriski on kohonnut. Pellot ovat paikoin veden kyllästämiä. Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) puintiseurannassa 1-7/2023 on noussut toistuvasti esiin haastavat olosuhteet ja sateet. Puintiseurannassa 4/2023 ”on esitetty huomio viimeisen lannoituspäivän siirtämisestä”.

 

 

Kotieläintiloilla syksyisin tärkeä toimenpide on lantavarastojen vähentäminen levittämällä lantaa syysmuokattaville pelloille. Kotieläintilojen on voitava vähentää lantavarastojaan ennen talvea varmistaakseen lantavarastotilojen kapasiteetti talven yli ja pitkälle kevääseen. Lannanlevityskausi kestää syksyisin muutamia viikkoja normaaleissa sääoloissa. Tänä vuonna 2023 lannoitustyöt on päästy vasta aloittamaan puintien viivästyttyä syyskuun lopussa ja lokakuussa. Jatkuvat sateet viivästyttävät lannoitustyötä edelleen. Jotta lannanlevitystyö voidaan tehdä rikkomatta peltojen kantavuutta ja tiivistämättä peltoja, on kotieläintiloilla oltava mahdollisuus odottaa peltojen kuivumista ja kantavuuden parantumista ennen lannoittamista.

 

 

Syksyn lannoituspäätöksiä tehdään maatiloilla nyt, koska työ suunnitellaan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti tehtäväksi ennen lokakuun loppua. Peltojen tiivistyminen tapahtuu nopeasti. Monesti väärällä kelillä yksi ajokerta riittää. Tiivistynyt pelto kasvaa heikommin, sen ravinne- ja vesitalous heikkenee ja se sitoo heikommin hiiltä. Tiivistymien korjaus on pitkä ja kustannuksia vaativa prosessi, joka voi vaatia viljelykiertojen muuttamista, ylimääräisiä syvämuokkauksia sekä satotappioita. Tällaisiin lisäkustannuksiin maataloudessa ei tällä hetkellä ole varaa.

 

Kannanoton ovat allekirjoittaneet

 

Jan-Ove Nyman

toiminnanjohtaja

MTK Keski-Pohjanmaa

 

Hanne Hurskainen

toiminnanjohtaja

MTK Pohjois-Suomi

 

Yrjö Ojaniemi

toiminnanjohtaja

MTK Etelä-Pohjanmaa

 

Jari Kauhanen

toiminnanjohtaja

MTK Pohjois-Savo

 

Anna-Kaisa Jaakkola

toiminnanjohtaja

MTK Satakunta

 

Anja Kettunen

toiminnanjohtaja

MTK Keski-Suomi

 

Tuula Dahlman

toiminnanjohtaja

MTK Kaakkois-Suomi

 

Rauli Albert

toiminnanjohtaja

MTK Etelä-Savo

 

Jari Rouvinen

toiminnanjohtaja

MTK Pohjois-Karjala

 

Kaija Kinnunen

toiminnanjohtaja

MTK Lappi