Sisältöjulkaisija

null Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen luomuvaliokunta: Luomutuotanto - hiilensidontaa ja vientituloja

Tiedote

Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen luomuvaliokunta: Luomutuotanto - hiilensidontaa ja vientituloja

23.5.2019

Suomalainen luonnonmukainen tuotanto tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä eläin- ja kasvilajien köyhtymisen pysäyttämiseen. Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen luomuvaliokunta korostaa kannanotossaan suomalaisen luomupellon olevan hyvä hiilinielu.

Luomuviljely pitää sisällään hyvät viljelykäytännöt, huomioi luonnon monimuotoisuuden ja viljelykierto pitää yllä maan hyvää kasvukuntoa, ympäristöystävällisyyttä. Biologiseen typensidontaan perustuva nurmiviljely on merkittävä hiilensitoja.

Hallituksella on nyt mahdollisuus tehdä niin ilmasto- kuin luonnon monimuotoisuustekoja. Tulevaan hallitusohjelmaan on kirjattava selkeä luomun kasvutavoite niin viljelyalassa kuin markkinoissa. Suomalaisten luomutuotteiden vientiä voidaan kasvattaa lisäämällä niiden tunnettavuutta kansainvälisillä markkinoilla.
Tavoitteiden saavuttamiseksi on varattava riittävä rahoitus. Rahoituksen on mahdollistettava uusien alojen ottamisen luomuviljelyyn. Luomun hyvää kehityskulkua ei tule katkaista.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Timo Lindsberg, 0400 578 115
sihteeri Vilho Pasanen, 040 550 4848