Takaisin Itä- ja Keski-Suomen MTK- liittojen lihavaliokunnan tiedote

Ajankohtaista

Itä- ja Keski-Suomen MTK- liittojen lihavaliokunnan tiedote

07.11.2023

Tukien maksut ajoissa ja maksuille eräpäivät

 

Maataloustukien maksut siirtyvät merkittävästi myöhemmäksi, kuin mitä aiemmin on ollut. Lokakuussa maksettuja tukia siirtyy yli 400 miljoonaa euroa joulukuulle.  Marras- joulukuussa maksettuja tukia siirtyy maksettavaksi seuraavan vuoden kevääseen ja kesään, kuten nautapalkkion 1. erä ja sikatilojen eläintenhyvinvointikorvaus.

 

Maatilojen rahoitustilannetta myöhemmät maksuajat heikentävät merkittävästi.  Maataloustuilla maksetaan tuotantoon kuuluvia välttämättömiä kustannuksia, kuten peltojen vuokrat, lainojen lyhennykset ja korot, koneurakointi laskut ja satokaudelle hankittuja tuotantopanoksia. Ilman tukia maatilojen kassavarat eivät riitä maksujen hoitamiseen eräpäivinä.  Maatilojen laskuja jääkin nyt enemmän rästiin ja maksuille haetaan useammin lisäaikaa. Kauppiaat ja urakoitsijat joutuvat odottamaan saataviaan kuukausia pidempään.  Erityisen kestämättömäksi tilanne on muodostumassa aloilla, jossa tukien osuus on suuri, kuten naudanlihantuotannossa.  Siirtyvät määrät ovat niin suuria, että niitä ei voi korvata millään muilla yritys- tai palkkatuloilla.

 

Itä- ja Keski-Suomen lihavaliokunta vaati Ruokavirastoa ja Maa- ja metsätalousministeriötä   ratkaisemaan tukimaksujen tekniset ongelmat niin, että nautapalkkiot saadaan maksuun joulukuussa. Sikatilojen eläintenhyvinvointikorvaus tulee maksaa mahdollisimman ajoissa vuoden 2024 alussa, eikä vasta kesäkuussa.  Tukimaksuille tulee antaa tarkat päivämäärät.  Tarkat päivämäärät tarvitaan tilojen väliaikaisen rahoituksen järjestämiseen ja maksamattomien laskujen maksuajoista sopimiseen. 

 

Ruokaviraston ja Maa- ja metsätalousministeriön tulee aloittaa välittömästi toimet, että vuoden 2024 tukien maksujen eräpäivät aikaistuvat ja ne ilmoitetaan tarkasti tuen saajille. Tavoitteellinen maksuaikataulu, jossa ilmoitetaan arvioitu maksukuukausi ei riitä maatiloille eikä maatalouden rahoittajille. Tarvitaan tieto eräpäivistä, milloin maksut ovat maatilojen tileillä.  Maa- ja metsätalousministerin ja viime kädessä koko hallituksen tulee varmistaa se, että maatalouden tukien maksut tapahtuvat sovitusti ja sillä aikataululla, että maatilojen häiriötön toiminta voi jatkua. 

 

Tukimaksujen myöhempi maksuaika tarkoittaa maatiloille yli 5 miljoonan euron lisääntyneitä rahoituskuluja. Tämä on jotakin muuta mitä hallitusohjelma lupasi, ettei valtion toimesta aiheuta maataloudelle lisäkuluja.  Pahimmillaan tukimaksujen siirtyminen on johtanut päätöksiin luopua kokonaan tuotannosta, koska rahoituksen järjestäminen ei ole ollut enää mahdollista.   

 

Valiokunta vetoaa vielä pankkeihin, että tukimaksuista johtuviin maksuongelmiin löydetään kullekin tilalle toimiva kohtuuhintainen ratkaisu. Pankkien korkokatteet ovat suuret, joten nyt olisi yhteiskuntavastuun paikka pankeillakin huolehtia maatilojen rahoituksen turvaamisesta ilman ylimääristä kuluja ja koronkiskontaa.                        

 

Lisätietoja antavat:

 

Lihavaliokunnan puheenjohtaja, Lauri Jaatinen puh. 0400 648985 Jari Kauhanen lihavaliokunnan sihteeri, puh. 040 5056718