Takaisin Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen kannanotto

Lausunto

Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen kannanotto

16.02.2024

Kestävä ja vastuullinen ruokaketju tarkoittaa, että ketjun on oltava tasapainossa sen
jokaisessa lenkissä. Sekä kuluttajien, kaupan, ympäristön ja tuottajien pitää selvitä
taloudellisesti, muuten ketju ei toimi ja se katkeaa. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa
ketjun alkupäässä olevilla tuottajilla ei ole varaa tuottaa ruokaa sillä hinnalla, millä kuluttajilla
olisi varaa ostaa sitä. Ruokaketju-hankkeen tutkimuksen mukaan 72% kuluttajista ilmoittaa jo
nyt, että ruoan hinta on tärkein valintakriteeri ostopäätöstä tehtäessä ja hallituksen
suunnitelmat ruoan ALV:n nostosta heikentäisivät kotimaisen ruoan asemaa entisestään.
Tuottajahinnat ovat kääntyneet laskuun ja tuotantosuunnasta riippuen tietoa
hinnanalennuksista on tullut jopa viikottain. Tuotantopanosten hinnat ovat sen sijaan
edelleen korkealla ja tilanne on kestämätön. Samaan aikaan kun tuottajat kamppailevat
kannattavuuden kanssa ja kuluttajat miettivät mitä heillä on varaa ostaa, ruokaketjun keskellä
oleva kauppa ilmoittaa voitoistaan ja uusista investoinneista. Jokainen ymmärtää, että
ruokaketju ei ole tasapainossa ja näin ei voida jatkaa yhtään pidemmälle.
Hallitusohjelmassa on tavoitteena, että alkutuottajan asema ja koko elintarvikeketjun
tasapaino kehittyvät nykyistä oikeudenmukaisempaan suuntaan. Yhtenä keskeisenä toimena
on elintarvikemarkkina-, kilpailu- ja hankintalain tarkastelu ja muuttaminen niiden
toimivuuden ja alkutuotannon aseman parantamiseksi. Hallituksen kuherruskuukausi on
loppunut aikaa sitten ja nyt tarvitaan toimia näiden tavoitteiden ja myös muiden
hallitusohjelman kirjausten muuttamiseksi konkretiaksi. Jos ruoantuotannon kannattavuutta
ei saada nousuun, se näkyy suoraan mm. sukupolvenvaihdosten vähyytenä ja tilojen
lopetustahdissa. Näillä asioilla on suuri vaikutus myös alan sidosryhmien työllistymiseen ja
maan huoltovarmuuteen.

Sanna Hämäläinen pj, MTK Etelä-Savo

Juhana Jalkanen pj, MTK Keski-Suomi

Kalle Myllynen pj, MTK Pohjois-Karjala

Perttu Sirviö pj, MTK Pohjois-Savo