null Välitä viljelijästä Keski-Suomessa

Ajankohtaista

Välitä viljelijästä Keski-Suomessa

30.4.2020

Välitä viljelijästä -projekti Keski-Suomessa

Mela, Välitä viljelijästä
Eila Eerola
Toiminta-alue Keski-Suomi.
Yhteystiedot: 050 331 5204 tai sähköpostilla eila.eerola@mela.fi

Saat Eilalta maksutonta ja luottamuksellista keskusteluapua.
Voit olla yhteydessä hänen, jos tarvitset ensiapua jaksamiseen, hyvinvointiin, ihmissuhteisiin tai maatalousyrittämisen haasteisiin liittyvissä asioissa.

Halusi keskustella riittää. Yhteyttä voit ottaa, tuntui asiasi pieneltä tai suurelta. Avun saaminen alkaa yhteydenotostasi.

Voit hakea ostopalvelusitoumusta Eilan kautta. Sinulla voi olla mahdollisuus saada ostopalvelusitoumus henkisen jaksamisen tukemiseen (mm. työnohjaus, yksilö-, parisuhde- tai perheterapia) tai muuhun jaksamista tukevaan asiantuntija-apuun. Ostopalvelusitoumus on arvoltaan enintään 500 euroa ja se on henkilökohtainen.

Välitä viljelijästä -projekti jatkuu ainakin vuoden 2020 loppuun.

Melan nettisivuilta Välitä viljelijästä -teeman alta saat lisätietoa projektista ja löydät muiden alueiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot.

Lue lisää mela.fi/maatalousyrittajat/valita-viljelijästä

Lisätietoa