null MTK Keski-Suomen kevätkokous 2021

Tiedote

MTK Keski-Suomen kevätkokous 2021

23.4.2021

MTK Keski-Suomen liiton kevätkokous järjestettiin 23.4.2021. Koronarajoituksista johtuen kokous järjestettiin etäyhteydellä. Kokouksessa oli yhteensä 56 osallistujaa, joista paikan päällä MTK Keski-Suomen toimistolla oli 5 osallistujaa. MTK Keski-Suomen puheenjohtaja Juhana Jalkanen avasi kokouksen ja muistutti kokousväkeä tulevien kuntavaalien tärkeydestä paikallistasolla. Ilmastoasioihin viitaten Jalkanen muistutti, että metsä on halvin tapa tehdä hiilensidontaa. Hän toi myös esille, että perhemetsätalous on parasta luonnon monimuotoisuuden säilyttämiselle.

Kokousesitelmän piti MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin. Wallin toi esille, että kun EU:n elvytysrahasta 50% on kohdennettu ”vihreään siirtymään”, on se suuri mahdollisuus maa- ja metsätaloudelle. Maatalous on ainoa toimiala metsätalouden ohella, joka voi sitoa hiilidioksidia. MTK:n maatalouden ilmastotiekartan tärkeimmät toimenpiteet kohdistuvat turvemaille, hiilensidontaan sekä energiaratkaisuihin. Wallin toi esille, että tulevaisuudessa hiilensidonta on entistä tärkeämmässä roolissa myös elintarvikkeiden osalta, ostajien vaatiessa mm. tuotteen hiilijalanjälkiselvitystä. Esimerkkinä Viljatorilla myytiin juuri ensimmäinen viljaerä, jossa oli ilmoitettu hiilijalanjälki.  Järjestössä on panostettu vientiin ja nyt lihan vienti onkin kasvanut. Viennin suhteen ei myöskään olla enää pelkästään Venäjän varassa. Järjestöuudistuksen osalta Wallin esitti nöyrät kiitokset yhdistyksien jäsensihteereille, joita Oiva-jäsenrekisteri on työllistänyt kevään aikana suuresti. Wallin totesi myös, että järjestöuudistuksen pitää olla sellainen, että se maksaa itsensä takaisin.

Kalle Hankamäki MTK-Jämsän Seudun yhdistyksestä muistutti järjestöä kahdesta tärkeästä tavoitteesta. Maaseudulle ja sitä kautta työkoneisiin pitää saada laadukkaat yhteydet, jotta uutta teknologiaa päästään hyödyntämään täysimääräisesti. Lisäksi kannattavuus pitää saada nousuun. ”Nyt on suomalaisten elintarvikkeiden näytön paikka, hinnankorotukset pitää saada ketjussa aina tuottajalle saakka”, Hankamäki totesi.

Kokouksessa käsiteltiin myös liiton toimintakertomus vuodelta 2020 sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot. Vuonna 2020 järjestön toiminta painottui verkkoon ja sitä kautta tapahtui myös pakollinen digiloikka! MTK:n toimihenkilöpäivät oli tarkoitus järjestää Keski-Suomessa, mutta vallitsevan tilanteen johdosta nekin siirrettiin järjestettäväksi verkkoon, keskisuomalaisten vetovastuulla Simonkadulta käsin. Liiton toiminnassa panostettiin somemateriaaliin. Muun muassa Mun päivä -kampanjalla avattiin keskisuomalaisten maatalousyrittäjien arkea eri tuotantosuunnista.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Pirttiniemi MTK-Saarijärven yhdistyksestä ja sihteeriksi MTK Keski-Suomen toiminnanjohtaja Anja Kettunen. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Jussi Kinnunen MTK-Kivijärveltä ja Amanda Vesiaho MTK-Keurusseudulta.